JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Tuesday, 17 October 2017

ДНЕВЕН РЕД

1.     Създаване на временна комисия по проверка дейността на "Тържище село Плодовитово" ЕООД.

След отвода, който си направи г-н Стоян Вълчев и предложенията на г-жа Катя Иванова се взе следното

Решение 335 от 03.10.2017 г.