JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Monday, 12 February 2018

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  С ДНЕВЕН  РЕД ОТ ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ТОЧКА


1. Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година.


ПОЧТИ НИКАКВО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА !

Приложение 1 - Приходи                 Приложение 2 - Разходи

Приложение 3 - Разпределения на средства от преходния остатък от 2017 г.

Приложение 4 - ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

Приложение 5 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС

Приложение 6 - ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 2018 г.

Приложение 7 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2018 г.

Приложение 8 - Проекто-бюджет 2018 г. и прогнози за 2019 г. и 2020 г.

Приложение 9 - А. Структура на общинска администрация в община Братя Даскалови                                                Б. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови


ВИЖТЕ И ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

- Протокол от публичното обсъждане на Бюджет 2018

- Видео от публичното обсъждане на бюджет 2018


  ВИДЕО ОТ КОМИСИИТЕ - 9 февруари 2018 г.

ВИДЕО ОТ ЗАСЕДАНИЕТО - 9 февруари 2018 г.