Без коментар!

Published: Saturday, 01 April 2017

 

27.02.2017 г. - Допълнителната т. 15 от 21-во заседание на Общински съвет Братя Даскалови.


 25.01.2017 г. - Обяснение на отрицателния ми вот при гласуване на т. 1. Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2017 година на 19-то заседание.


30.11.2016 г. - Предложението ми по т. 3 на 17-то заседание на Общински съвет Братя Даскалови.