Състав

Published: Wednesday, 08 November 2023

 От 04.11.2015 г. до 19.11.2015 г.

Ангел Станиславов Маринов - ДПС

Галина Атанасова Радева - ПД "Социалдемократи"

Георги Минков Колев - ПД "Социалдемократи"

Иван Димитров Жеков - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Катя Иванова Иванова - ПД "Социалдемократи"

Петко Михайлов Михайлов - ПД "Социалдемократи"

Радка Стоилова Караджова - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Силвия Чавдарова Тодорова - ДПС

Спас Запрянов Пеев - ГЕРБ

Стойка Минчева Василева - ПД "Социалдемократи"

Стоян Колев Вълчев - ГЕРБ

Таньо Стоянов Стоянов - БСП

Таньо Тотев Танев - БСП

От 19.11.2015 г. до 28.01.2016 г.

Ангел Станиславов Маринов - ДПС

Георги Минков Колев - ПД "Социалдемократи"

Иван Димитров Жеков - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Иван Пенев Пенчев - ПД "Социалдемократи"

Катя Иванова Иванова - ПД "Социалдемократи"

Петко Михайлов Михайлов - ПД "Социалдемократи"

Радка Стоилова Караджова - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Силвия Чавдарова Тодорова - ДПС

Спас Запрянов Пеев - ГЕРБ

Стойка Минчева Василева - ПД "Социалдемократи"

Стоян Колев Вълчев -ГЕРБ

Таньо Стоянов Стоянов - БСП

Таньо Тотев Танев - БСП

От 28.01.2016 г. до 31.03.2016 г.

Георги Минков Колев- ПД "Социалдемократи"

Иван Димитров Жеков - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Иван Петров Иванов - ДПС

Иван Пенев Пенчев - ПД "Социалдемократи"

Катя Иванова Иванова - ПД "Социалдемократи"

Петко Михайлов Михайлов - ПД "Социалдемократи"

Радка Стоилова Караджова - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Силвия Чавдарова Тодорова - ДПС

Спас Запрянов Пеев - ГЕРБ

Стойка Минчева Василева - ПД "Социалдемократи"

Стоян Колев Вълчев - ГЕРБ

Таньо Стоянов Стоянов - БСП

Таньо Тотев Танев - БСП

От 31.03.2016 година до 12.11.2019 година

Георги Минков Колев - ПД "Социалдемократи"

Иван Димитров Жеков - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Иван Петров Иванов - ДПС

Иван Пенев Пенчев - ПД "Социалдемократи"

Катя Иванова Иванова - ПД "Социалдемократи"

Никола Вълев Будаков - БСП

Петко Михайлов Михайлов - ПД "Социалдемократи"

Радка Стоилова Караджова - МК "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"

Силвия Чавдарова Тодорова - ДПС

Спас Запрянов Пеев - ГЕРБ

Стойка Минчева Василева - ПД "Социалдемократи"

Стоян Колев Вълчев - ГЕРБ

Таньо Стоянов Стоянов - БСП