Петнадесето заседание

Published: Tuesday, 29 December 2020

 

Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови.

->МОТИВИ И НАРЕДБАТА<-

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалов