Дванадесето заседание

Published: Monday, 19 October 2020

Комисиите заседават на 23.10.2020 г. (петък) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе след комисиите.

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно: