Четиридесет и девето заседание

Published: Monday, 28 August 2023

Комисиите заседават на 25.07.2023 г. (вторник) от 9:30 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 31.07.2023 г. (понеделник) от 9:30 часа, при следния

     ДНЕВЕН РЕД:

   Предложения за решение относно: