Тридесет и второ заседание 2022 г.

Published: Wednesday, 18 May 2022

Комисиите заседават непосредствено преди заседанието на 18.05.2022 г. (сряда) от 9:30 часа. ПРИСЪСТВЕНО!

при следния    ДНЕВЕН РЕД:

 

  Предложение за решение относно:

 

 1. Определяне на представител на община Братя Даскалови в Областната комисия във връзка с актуализация на  областна здравна карта.

                          Докладва: Галина Радева, заместник - кмет на Община Братя Даскалови

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО НА МЗ