Първо заседание

Published: Thursday, 09 November 2023

Областният управител Ива Радева откри днес, 8 ноември 2023 г., тържественото първо заседание на новосформирания Общински съвет в Братя Даскалови.

Клетва положиха кметът на общината, кметовете на населени места и общинските съветници.

Госпожа Радева поздрави новите управници на общината и им пожела да работят заедно за развитието на региона.

Тя посочи, че Братя Даскалови има добри перспективи за развитие на селския туризъм и земеделието, а в последните години в тази насока са реализирани доста добри проекти.

Кметът Танев, който спечели изборите още на първия тур и ще управлява общината за четвърти мандат, благодари на жителите на общината за оказаното доверие. Той призова колегите си да бъдат разумни и отговорни при вземането на всяко важно за общината и за хората решение. „Да започваме да работим“, призова новият стар кмет.

По втора точка от дневния ред общинските съветници пристъпиха към избор на председател.

В залата постъпи само едно предложение – Катя Иванова, която бе на този пост и в предния мандат.

С тайно гласуване и пълно единодушие 13-имата общински съветници избрахме г-жа Иванова за председател на Общинския съвет на Братя Даскалови.